• 12. kolovoza 2017.

Peek EuroController® posljednja je riječ tehnologije signalnih uređaja, proizašao iz duge tradicije inovacija na području upravljanja cestovnim prometom. Uz fleksibilnu softversku arhitekturu i široke komunikacijske mogućnosti velika je pažnja posvećena sigurnosnoj arhitekturi koja podržava sve relevantne europske i lokalne standarde. Modularni dizajn hardvera omogućava jednostavnu nadogradnju i održavanje, a svi elektronički dijelovi robustni su i dizajnirani za najzahtjevnije uvjete rada.

Modularna softverska arhitektura omogućava korištenje različitih upravljačkih aplikacija i algoritama za upravljanje lokalnim križanjima, koordiniranim potezom ili prometnom zonom, sve do najsloženijih algoritama za adaptivno upravljanje prometom.

EuroController® IP-komunikacijski modul može se koristiti kao univerzalno komunikacijsko čvorište u žičanim, optičkim ili bežičnim širokopojasnim mrežama. Osim za potrebe upravljanja prometom, EuroController® komunikacijski kanali mogu se koristiti za komunikacijske potrebe drugih prometnih sustava (video, parking, uputni sustavi, mjerne stanice, itd.).

Snaga, modularnost i fleksibilnost te sukladnost za europskim standardima omogućava korištenje EuroController® signalnog uređaja na najzahtjevnijim europskim tržištima.

Prednosti

EuroController® posjeduje niz specifičnih pogodnosti koji ga čine vrlo isplativim u velikom broju primjena:

 • EuroController® nudi visoku razinu upravljačke snage i fleksibilnosti u kombinaciji s izdržljivim i robusnim dizajnom

 • EuroController® podržava različite programske module i algoritme koji omogućavaju izbor optimalne strategije upravljanja na križanjima, koordiniranim potezima i prometnim zonama, do najsofisticiranijih mreža za adaptivno upravljanje prometom

 • EuroController® funkcionira kao čvor u otvorenoj IP mreži uz mogućnost dodatnih IP-baziranih aplikacija, poput sustava inteligentnih kamera, sustava naplate, sustava upravljanja parkingom…

 • EuroController® omogućava pohranu velikog broja podataka, od detaljnih dnevnika rada uređaja do prometnih podataka za prometno upravljanje, analize, planiranja i projektiranja

 • EuroController® je univerzalni upravljački uređaj koji se osim za upravljanje prometom na semaforiziranim križanjima koristiti i za upravljanje u drugim prometnim sustavima (promjenjivi znakovi, rampe, …)

Primjena

EuroController® je prvenstveno dizajniran za upravljanje prometom na semaforiziranim križanjima ali je takoñer upotrebljiv kao univerzalni upravljački sustav. EuroController® omogućava fleksibilno korištenje namjenskih hadrverskih i softverskih modula uz široke komunikacijske mogućnosti.

Kao takav pogodan je za širok spektar promjena, uključujući:

 • Sustavi cestovne signalizacije

 • Sustavi kontrole prolaza

 • “Ramp-metering” (pristup autocestama)

 • Sustavi kontrole tunela

Mogućnosti

 • “State-of-the-art”, modularan uređaj, s površinski montiranim elektroničkim komponentama, visoke pouzdanosti i niskih troškova održavanja

 • Centralna procesorska jedinica (CPU) objedinjuje dva potpuno autonomna procesora, upravljački i nadzorni

 • Real-time operacijski sustav

 • Mogućnost IP komunikacije

 • Integrirana dijagnostika: detaljni dnevnici rada uređaja, signalnih programa, grešaka i sistemskih događaja pohranjuju se u dugotrajnu memoriju (flash EPROM)

 • Integrirana napajačka jedinica sa automatskom sigurnosnom logikom

 • Dijagnostika, upravljenje i izmjena prometnih parametara putem PC računala, radne stanice nadzornog centra ili opcijske upravljačke ploče

 • Mogućnosti komunikacije: različite žičane (RS485/RS232, MDSL, Ethernet), optičke i bežične (GSM, GPRS, WLAN)

 • Programski podesiva kontrola semaforskih signala, podešavanje referenci snage; višestruke softverske i hardverske kontrole sigurnosnih parametara (konflikti, min. i max. vremena,..)

 • Brojanje vozila induktivnim petljama; detekcija smjera te klasifikacija vozila po duljini i brzini korištenjem parova induktivnih petlji

 • Podrška za ostale tipove detektora

 • Prikupljanje prometnih podataka

 • Mogućnost davanja selektivnog prioriteta vozilim javnog prijevoza; jedinstvena identifikacija vozila korištenjem opcijske TAG tehnologije

 • Opcijske aplikacije i algoritmi za upravljanje lokalnim križanjem ili grupom križanja, na koordiniranom potezu ili prometnoj zoni, adaptivno upravljenje, posebne funkcije (prioritet vozilima JGP, VIP rute, ..)

 • Mogućnost upravljanja promjenjivim znakovima, kontrola ulaza/izlaza, …

 • Uređaj zadovoljava sve relevantne europske standarde za semaforski uređaj, uključujući HR EN12675