• 12. kolovoza 2017.
  • Traffic Control Centre
  • ImCity Suite

Cilj ImCity-a je da se razni podsustavi i pripadajuća oprema povezuju i pohranjuju vlastite informacije i podatke u centralni sustav. Na taj način bi prikupljena informacija omogućavala automatski odaziv na incident što operaterima omogućuje nadgledanje i kontrolu podsustava kao i davanje dodatnih informacija i usluga.

Upravljanje prometom

Današnji gradovi su suočeni raznim problemima poput demografskih promjena, željom za podizanjem kvaliteta života, zahtjevima za smanjenjem emisije štetnih plinova, globalnim povećanjem prometne potražnje, povećanjem broja vremeskih nepogoda, povećanjem potražnje javnog gradskog prijevoza te pozivima na poboljšano upravljanje incidentima i dr.

U prošlosti gradske funkcije su vođene preko odvojenih gradskih ureda sa vlastitim ciljevima i financijama. Zbog trenutnih izazova, mnogi gradski uredi i menađeri su uvidjeli poboljšanje koordinacije i efikasnosti međusobnom razmjenom podataka i informacija. Kako bi primjenili takav koncept u stvarno upravljanje gradom, potreban je pristup centralnom sustavu koji bi povezivao i koordinirao postojeće zasebne sustave.

Efikasnost operatora

Postojeći podsustavi mogu imati vlastito sučelje ali ono mora omogućiti preoblikovanje važnih informacija u jedinstven, logičan i uniformni oblik prihvatljiv za ImCity sustav kako bi isti mogao brže i odgovarajuće reagirati na razvoj situacije.

Naglasak korisničkog sučelja ImCity-a je na dodjeljivanju jedinstvenog uvida u informacije, neovisnih o izvoru podataka, te davanju kontrole gdje je to potrebno. Pristup takvom obujmu podataka opunomoćuje operatere na aktivno upravljanje sustavom i strategijom za učinkovitije upravljanje situacijom.

ImCity® poboljšava koordinaciju, učinkovitost i ishode
• Baziranjem na automatizaciji smanjuje troškove
• Pruža poznato okruženje za veću efikasnost
• Povećava brzinu odaziva na razvijenu situaciju
• Povećanjem automatizacije smanjuje se postotak ljudske pogreške
• Potiče razmjene informacije između odjela i ureda
• Pomaže u procesu informiranja korisnika i građana
• Koristi otvorenu komunikaciju u svrhu omogučavanja interoperabilnosti
• Podržava tipične ITS funkcije uključujući: promjenjive znakove, kontrole pristupa, kvalitete zraka, parkirališta, CCTV (kamere), meteorološke podatke, javni prijevoz znakove i vozila, prometne detektore, UTC linkove, automatsko prepoznavanje registarskih oznaka, prometne znakove, prometnice, nesreće, incidenate, radove na cesti i događaje.