• 12. kolovoza 2017.

Nova generacija adaptivnog upravljanja prometom

ImFlow je visokotehnološki adaptivni sustav za upravljanje i optimizaciju prometa koji ujedno u omogućuje provođenje prometnih politika koje kreira korisnik u stvarnom vremenu. ImFlow optimizira promet koristeći postojeću prometnu infrastrukturu, poboljšava protočnost i smanjuje onečišćenje okoliša. Također, ImFlow je dobitnik prestižne međunarodne nagrade „Intertraffic Innovation Award“ na Intertraffic-u 2012. godine. Imtech-Peek izvodi rješenja i sustave upravljanja prometom u mnogim Europskim gradovima s ugovorima vrijednim više desetaka miljuna eura.

Adaptivne i real-time prometne politike

ImFlow je fleksibilni sustav upravljanja prometom, koji se može koristiti na pojedinom raskrižju, prometnoj zoni i cijeloj mreži velikih gradova. Jedinstvenost sustava je u tome da njegovi algoritmi u realnom vremenu provode od korisnika zadane prometne politike u optimalan prometni tok. ImFlow podržava multikriterijsku optimizaciju na nivou mreže, rute i raskrižja. Ciljevi prometnih politika, koje kreira korisnik, mogu biti definirani za svaki nivo, pri čemu se svakoj politici u svakom momentu može dati željena „težina“ odnosno važnost. Na taj se način omogućuje ravnoteža različitih prometnih zahtjeva, kao što su skraćenje vremena putovanja, prioritet javnom prijevozu, smanjenje vremena čekanja, prolaz teških kamiona, bezuvjetni prioriteti vatrogascima, hitnoj pomoći i VIP vozilima.

Bezbroj aplikacija za poboljšanje prometnog toka i zaštite okoliša

Uz mogućnost davanja selektivnog prioriteta prolaska vozilima javnog gradskog prijevoza, ImFlow također daje informaciju pješacima i biciklistima o preostalom vremenu čekanja na zeleno svjetlo. ImFlow čak može komunicirati s pojedinim vozilima koja koriste najnovije (kooperativne) tehnologije. Vozači dobivaju informacije i savjete o vremenima čekanja i zagušenju što im omogućava izbor optimalne rute i brzine kretanja prometnicama, a sustav dobija od vozila relevantne informacije za prometno upravljanje i optimizaciju. Druge aplikacije uključuju npr.: eco-mode za teška vozila, kreiranje prometnih planova, dinamičke zelene valove, onemogućavanje rezidencijalnih prečaca, posebne prioritete spasilačkim vozilima, itd.