• 12. kolovoza 2017.

Peek pješačka tipkala su izvedena u kvalitetnom kućištu od lijevanog aluminija. Postolje je izvedeno s iskošenim stranama, tako da se tipkalo može montirati na stupovima promjera 114 – 205 mm.

Tipkalo postoji u izvedbi sa i bez zvučnog signala. Pješačko tipkalo sa akustičkim signalom automatski podešava glasnoću zvuka prema buci okoline. Zvučni signal pruža informaciju o tome da li je pješacima trenutno dozvoljen prelazak preko prometnice ili ne, a programiranjem se podešava kao kontinuirani ton različitih frekvencija ili u obliku otkucaja.

Na gornjem dijelu tipkala nalazi se strelica u vidu ispupčenog reljefa koja pokazuje smjer kretanja pješaka kao dodatna pomoć osobama sa oštećenim vidom. Zvučnik i mikrofon izvedeni su u postolju radi učinkovitije zaštite od vanjskih oštećenja.

Zvučni signal u kombinaciji sa EC-2 semaforskim uređajem se može programirati tako da se automatski isključuje noću ili da se uključuje kratki period dovoljan za prelazak prometnice samo na pritisak tipkala, kako bi zvuk minimalno ometao okolne stanare.