Brojanje prometa

Brojanje prometa predstavlja osnovu za planiranje prometa. Iz podataka o brojanju prometa moguće je dobiti uvid u trenutno stanje te podatke koji upućuju na potrebe rekonstrukcije, izgradnje novih prometnih pravaca ili ostale mjere za poboljšanje postojećeg i budućeg stanja u prometu.

Peek promet nudi dvije vrste brojanja prometa:

Privremeno brojanje prometa –odrađuje se u dogovorenim vremenskim intervalima, a brojanje možemo obavljati i kontinuirano 24 sata/danu, 20 dana u nizu, upotrebom automatskih brojača. Brojanjem prometa 24 sata/danu moguće je izraditi i odnos dnevnog i noćnog prometnog opterećenja. Kategorizacija vozila se obavlja prema zahtjevima kupaca.

Neprekidno brojanje prometa – izvodi se po godišnjim intervalima i u pravilu se uređaji napajaju strujom preko solarnih panela kako bi se osigurala jednostavnija instalacija i neprekidno napajanje. Brojanje i kategorizaciju vozila se izvodi u skladu sa zahtjevima investitora.