Izrada privremene regulacije prometa

Pri izvođenju radova te poduzimanju drugih aktivnosti na javnoj cesti mora se uspostaviti odgovarajuća privremena regulacija prometa na način koji osigurava sigurno odvijanje prometa i nesmetano izvođenje radova ili obavljanje drugih aktivnosti, sukladno prometnom elaboratu. Tvrtka Peek promet d.o.o. izrađuje sve vrste privremenih regulacija prometa.