MAKETA RASKRIŽJA

Peek promet d.o.o. u svojoj ponudi ima simulacijske makete prometnih raskrižja. Makete su primarno namijenjene za edukacijske ustanove, ali se mogu koristiti i u privatne svrhe.

Edukacijska maketa simulira realnu prometnu situaciju na semaforiziranom četverokrakom raskrižju. Maketa podržava 5 načina rada semaforskog uređaja:

  • Detektorski rad
  • Fiksni rad
  • Ručno upravljanje
  • Treptanje žutog svjetla
  • “Sve crveno”

U detektorskom načinu rada semaforska svjetla se izmjenjuju ovisno o prometnoj situaciji, odnosno o prisutnosti pješaka ili vozila na području raskrižja.

 

 

ŠKOLSKI POLIGON

Peek promet d.o.o. je u suradnji s Auto klub „Split“ obavio radove postavljanja opreme. Školski prometni poligon u Splitu veličine je cca 3000 m2 i uređenu dvoranu za prometnu edukaciju djece i mladeži gdje klub održava preko cijele školske godine, sa vlastitim kadrovima i sredstvima te uz pomoć Grada Splita, prometno- preventivnu edukaciju za 14000 djece (3., 4., 5. i 6. razredi) iz osnovnih škola sa područja grada Splita.

Na jedinstvenom izgrađenom Školskom prometnom poligonu u RH, koji ima svu potrebnu prometnu signalizaciju i infrastrukturu, te suvremeno opremljene učionice, odvija se svakodnevna teoretska i praktična obuka djece. Praktični dio obuke izvodi se na samom poligonu (pješaci i biciklisti) gdje najmlađi sudionici prometa u realnom i sigurnom okruženju primjenjuju stečena znanja iz prometne kulture i prometnih propisa.